Medarbejdere


For at imødekomme den enkelte unges behov, har vi en bred vifte af fagligt dygtige medarbejdere. Vi Herunder beskrives hvilke uddanelser, kompetencer og kurser vores medarbejder besidder.


 • Socialrådgiver
 • Kriminolog
 • Socialpædagog
 • Pædagog
 • Pædagog medhjælper
 • Diætist
 • Livscoach
 • Konflikthåndtering
 • Førstehjælpskursus
 • Kommunikationskursus
 • Misbrugskonsulent
 • Medicin kursus
 • Brandsikkerhedskursus
 • Kursus i angst og autisme
 • Fagligt fyrtårn
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • NADA øreakupunktør

 

Vores medarbejdere har flere års erfaring med børn og unge herunder arbejde med udadreagerende adfærd. fungerende kontaktpersoner og håndtering af kommunikation mellem behandlingssted, læge, familie, kommune mm. 

 

Hos BeNear går vi ind for udvikling af vores medarbejdere, alle medarbejdere tilbydes kurser og videreuddannelse. Vi har medarbejdere under uddannelse i kognitiv miljøterapi og opstarter uddannelsesforløb i 2023 i Neuroaffektiv miljøterapi