Medarbejdere


For at imødekomme den enkelte unges behov, har vi en bred vifte af fagligt dygtige medarbejdere.

 

Lige nu beskæftiger vi følgende faggrupper til at hjælpe vores unge:

 

 • Socialrådgiver
 • Pædagog
 • Pædagogisk assistent
 • Pædagog medhjælper
 • Diætist
 • Konfliktcoach
 • Psykoterapeut
 • Ergoterapeut

 

Selvom personalet har en grunduddannelse, er der også flere, der har videreuddannet sig med diverse kurser fx;

 

 • Medicin kursus
 • Brandsikkerhedskursus
 • Kursus i neuroaffektiv analyse
 • Kursus i emotionel mentalizing scale
 • Neuropædagogisk psykologi
 • NADA øreakupunktur
 • Dialektisk Adfærdsterapi

 

Vores medarbejdere har flere års erfaring med børn og unge herunder arbejde med indadreagerende, såvel som udadreagerende adfærd.

 

Hos BeNear går vi ind for udvikling af vores medarbejdere, hvorfor alle faste medarbejdere i 2024 skal igennem en uddannelse indenfor mentaliseringsbaseret miljøterapi.

Herudover får de faste medarbejdere supervision ca. hver 6. uge af psykolog Peter Veistrip der arbejder ud fra neuropsykologisk teori og metode. Peter Veistrup er det rette match til BeNear, da han også har uddannet sig indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi, hvilket er grundstenen i BeNears tilgang til de unge

https://www.peterveistrup.dk/

 

Den daglige leder Christina modtager også supervision med afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, denne forestås af psykoterapeut Lea Lyngholm fra Grib livet.

 

https://www.grib-livet-med-psykoterapi.dk/index.html