Forældre


Hos BeNear gør vi meget ud af forældresamarbejdet, idet vi ved, at det har stor betydning for, om den unge kommer til at trives i sin anbringelse. Vores mål er derfor altid, at få forældrene til at støtte op om anbringelsen. Vi tager gerne på hjemmebesøg eller inviterer forældrene til at besøge os, altid i overensstemmelse med anbringende kommunes vurdering. Vi tilbyder at støtte op om samvær i hjemmet, ligesom vi tilbyder støttet samvær i vores samværslokale. Vi vil arbejde på at genetablere eller styrke tilliden/relationen mellem forældre og barn, inden for de rammer, der er sat af kommunen.


Vi mener det er vigtigt, at forældrene løbende bliver informeret om, hvad der foregår i deres barns liv, samt bliver hørt i vigtige beslutninger. Vi tror på, at hvis forældrene føler sig hørt og inddraget, så er der større sandsynlighed for, at vi kan få etableret et godt samarbejde, ligesom vi kan være medvirkende til, at fremme forældrenes samarbejde med anbringende kommune.


Hver ung får kort efter ankomst til BeNear tildelt en kontaktperson. Det er denne person, der har den primære kontakt til forældrene.